فرم ثبت یا ویرایش اطلاعات


جهت نمایش کهی محصولات یا خدمات خود با شماره 09125381475 تماس بگیرید یا در واتس اپ پیام دهید.

چه کسانی این فرم را پرمی کنند؟
  1. مالک یا مدیر یک پت شاپ، دامپزشکی و یا مرکز حمایتی حیوانات هستید؟
  2. مرکز شما در نقشه ثبت نشده است.
  3. مرکز شما ثبت شده است، اما نیاز به ویرایش دارد.

لطفا فرم را با دقت پر بفرمائید:

pets پت شاپ ها، فروشگاه های خوراک دام و پت شاپ های آنلاین دارای دفتر مرکزی فیزیکی
نکته: لزومی به تکمیل همه موارد زیر نیست
star
File
تصویر سند ملکیت ملک، قبض تلفن ثبت شده در سیستم منطبق بر آدرس، یا هر سند نشان دهنده مالکیت شما بر این پت شاپ
مدارک غیر مستند به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود
لازم است تصاویر کاملا خوانا باشند
میتوانید همزمان چند تصویر را انتخاب و ارسال نمائید
star موقعیت پت شاپ را بر روی نقشه مشخص نمائید
healing کلینیک ها، داروخانه ها و آزمایشگاه ها
نکته: لزومی به تکمیل همه موارد زیر نیست
star
File
تصویر سند ملکیت ملک، قبض تلفن ثبت شده در سیستم منطبق بر آدرس، یا هر سند نشان دهنده مالکیت شما بر این مرکز
مدارک غیر مستند به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود
لازم است تصاویر کاملا خوانا باشند
میتوانید همزمان چند تصویر را انتخاب و ارسال نمائید
star موقعیت مرکز را بر روی نقشه مشخص نمائید
favorite مراکز حمایتی، نقاهتگاه ها، پناهگاه های خصوصی، دولتی، دارای مجوز و یا بدون مجوز
نکته: لزومی به تکمیل همه موارد زیر نیست
star موقعیت مرکز را بر روی نقشه مشخص نمائید